AVISO

Publico.aw ta un proyecto piloto di Ministerio di Integridad. No obstante cu e informacion publica ta wordo colecta cuidadoso, erornan por wordo cometi. Ningun derecho por wordo deriva for di e informacion publica riba e website aki. Si bo mira un eror riba e website aki, por reporta esaki via e formulario di contacto. Feedback y sugerencia tambe ta bon bini.

Consultatie

Ministerio TINO

Pa e version di e consulta na Papiamento, klik aki.
Via deze pagina kunnen burgers en organisaties meedoen aan consultaties over beleid en regelgeving van het Ministerie van Transport, Integriteit, Natuur en Ouderenzaken. Op deze manier biedt de overheid de mogelijkheid aan burgers om kennis te nemen van concepten voor beleid en regelgeving, en de mogelijkheid van participatie in het besluitvormingsproces. Zodoende wordt transparantie en democratische participatie gestimuleerd.

Erkenning van de rechten van de natuur in de Staatsregeling van Aruba

Consultatieperiode: 14 maart 2024 tot en met 21 april 2024

Met dit wetsvoordtel wordt beoogd om twee fundamentele, aan elkaar verbonden rechten te erkennen en verankeren in de Staatsregeling van Aruba:

  • het recht van de mens op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu;
  • het recht van de natuur, zowel te land als te water, op bescherming, behoud en herstel van haar ecosystemen en biodiversiteit, en op regeneratie van haar levenscycli, structuur en functies.
Over de ontwerp-Landsverordening inzake de erkenning van de rechten van de natuur

De natuur wordt vaak als 'commodity' gezien met als gevolg dat men zich het recht toe-eigent de natuur voor menselijk gewin te gebruiken. De aanwezige natuur wordt door menselijk handelen zodanig aangepast dat het ecosysteem niet langer naar behoren kan functioneren. Dit terwijl het bestaan en het welzijn van de mens onlosmakelijk verbonden is aan het bestaan en het welzijn van de natuur. Ook voor de economie is de natuur van essentieel belang. De Arubaanse economie is sterk afhankelijk van toerisme, dat op zijn beurt sterk afhankelijk is van de natuur.


Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd om twee fundamentele, aan elkaar verbonden rechten te erkennen en te verankeren in de Staatsregeling van Aruba. Het betreft het recht van de mens op een schoon, gezond en duurzaam leefmilieu, en het recht van de natuur, zowel te land als te water, op bescherming, behoud en herstel van haar ecosystemen en biodiversiteit, en op regeneratie van haar levenscycli, structuur en functies. Met de erkenning van de rechten van de natuur wordt duidelijk gesteld dat de natuur geen voorwerp is dat zomaar gebruikt kan worden, maar juist een subject met rechten. Het biedt een sterke basis voor de nodige juridische instrumenten ter bescherming van de natuur.

U kunt uw feedback geven door op de knop hieronder te klikken. Ontvangen feedback kan, indien u daarmee instemt, anoniem gepubliceerd worden op Publico.aw. Zonder uw toestemming blijft publicatie achterwege, behoudens de verantwoordelijkheid van de overheid op grond van een wettelijke informatieverplichting of rechterlijke uitspraak.